Begeleiding bij het ziekteproces

Ziekteverlichting in Delft:
Heling- of acceptatieproces

Het ervaren van kwaliteit van leven na het verliezen van je gezondheid wordt weer mogelijk door (chronische)ziekte of lichamelijke beperkingen te behandelen vanuit de psycho-emotionele oorzaak. Ook met de behandeling van de psycho-emotionele weerslag van de ziekte op je geest, kun je tot verlichting van symptomen, heling of acceptatie komen.

In de ziektebegeleiding werk ik vanuit de holistische visie. Vanuit deze visie is gezondheid een balans tussen lichaam, geest en ziel. Lichaam, geest en ziel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Verstoring van de ene niveau kan een klacht geven op een ander niveau. Zo zie ik ziekte als de uiterlijke manifestatie van ons innerlijk welbevinden.

Wanneer het niet meer mogelijk is om weer gezond te worden, kun je tot acceptatie komen. Dit geldt ook wanneer je weet dat je gaat sterven en in de laatste levensfase komt. Acceptatie kan ook in dit proces veel kwaliteit van leven geven.

 

Bij het verlies van je gezondheid komt je in een vergelijkbaar rouwproces als bij het verlies van een dierbare. Het emotionele proces bij ziekteverwerking kent een vijftal fasen.  Ze worden niet door iedereen op dezelfde manier of in dezelfde volgorde doorlopen. 

Ontkenning. In de eerste plaats zal je ontkennen. Dit doe je ter bescherming van jezelf voor de realiteit. De erkenning dat je ernstig ziek bent vraagt tijd. Aan het einde van deze fase zal je langzamerhand informatie tot je nemen over de ziekte.

Emoties. In deze fase van ziekteverwerking wisselen emoties elkaar af. In het ene moment ervaar je diep verdriet en het andere moment voel je enorme boosheid. Ook kan je een schuld gevoel ervaren. De gedachten en uitspraken als: Waarom ik? Het is oneerlijk! zijn veel voorkomende en normale uitingen. Ook deze fase heeft tijd en ruimte nodig om geïntegreerd te worden in je gevoelsleven.

Onderhandelen. Het onderhandelen en schipperen met de waarheid staat in deze verwerkingsfase centraal. Doordat je de realiteit nog niet volledig kan en wil beseffen, probeert je de realiteit naar je hand te zetten. Je maakt bijvoorbeeld afspraken met jezelf: ‘Als ik … doe, dan komt het allemaal wel goed’. Of: ‘Zij had dezelfde klachten, maar het bleek iets heel anders te zijn’. Je probeert zo aan de werkelijkheid te ontsnappen.

Depressie. Doordat de realiteit steeds meer doordringt kan je machteloosheid, verdriet, in de steek gelaten en niet begrepen voelen. Je terugtrekken uit het sociale leven en stoppen met het ondernemen van activiteiten komt in deze fase vaak voor.

Aanvaarden en accepteren. Je wordt je bewust van de realiteit. De achteruitgang van de gezondheid, de pijn en het verdriet dat daarmee gepaard gaat, wordt geaccepteerd. Je zal, wanneer de fysieke klachten dit toelaten, weer activiteiten ondernemen en sociale banden aanhalen.

Wanneer kun je therapeutische begeleiding bij ziekteverwerking gebruiken:

Direct na een diagnose
De impact van een diagnose is enorm. Het is een eerste stap in een onbekende en onzekere fase van je leven.

Als je hulp wilt bij de veranderende relatie met je partner
In de relatie met je partner kan er veel veranderen na de diagnose van een ziekte.

Als je wilt weten hoe je het aan je kinderen kunt vertellen
Hoe en wat je aan je kinderen vertelt is een van de moeilijkste aspecten na de diagnose van een ziekte. Wat en hoe je het vertelt hangt af van hun leeftijd. Het is vooral belangrijk dat je open en eerlijk bent en hun vragen beantwoordt, zodat hun fantasie niet met ze aan de loop gaat.

Als je wilt weten hoe je het aan anderen (familie, vrienden, collega’s) kunt vertellen
Welke manier is voor jou het beste om de boodschap over te brengen. Hierin is het belangrijk dat je inzicht hebt in hoe je wilt dat er met jou omgegaan wordt, zodat er een balans is tussen de support die jij nodig hebt en jouw privacy .

Tijdens de behandeling
Ondanks alle goede zorgen en steun van het behandelend personeel, kan het heel prettig zijn om te praten over de behandeling en de daarmee gepaard gaande emoties zonder rekening te houden met de gevoelens van anderen.

Na de behandeling
De afgelopen weken of maanden heb je heel wat te verduren gekregen. Het heeft tijd en aandacht nodig om het lichamelijk en geestelijk te verwerken en een aanpassing te maken aan je veranderende leven.

Wanneer je uitbehandeld bent
De overgang van actieve behandeling naar palliatieve zorg is een grote stap. Er kunnen in deze fase zoveel emoties op spelen dat het prettig is om niet alles alleen te verwerken. In deze fase gaat het vooral om de kwaliteit van het leven te ervaren.

Als je als je partner of kind hulp wilt bij het omgaan met de ziekte en de gevolgen die het voor jou heeft
Ziekte treft het hele gezin. De gezinssituatie die zo vanzelfsprekend was wordt overhoop gehaald. Hoe ga je als partner of kind hiermee om. Het kan een moeilijke en pijnlijke uitdaging zijn. Je hebt niet alleen te maken met de emoties van degene met de ziekte, maar ook met die van jezelf en de eventuele kinderen.

Als je meer wilt weten over de psychische invloed die bij jou een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de ziekte
Wat heeft er zich in je leven afgespeeld waardoor de ziekte mede kon ontstaan.

 

Wat heb ik je te bieden:

In de eerste plaats sta jij met al jouw emoties centraal. De verschillende disciplines die ik toepas in mijn begeleiding bij ziekte gebruik ik om jouw geestelijke en daarmee je lichamelijke gezondheid te versterken. In de totaal aanpak die ik bied, ga ik uit van jouw wensen en mogelijkheden. De methoden die ik tot mijn beschikking heb zijn: