Spagyriek

Spagyriek is gebaseerd op de helende kracht van de natuur en op de transformerende kracht van alchemie.

Het assortiment van de Spagyriek kent momenteel 110 verschillende essences, waaruit complexen worden ontwikkeld.
De complexen kunnen vanuit de fysieke of de psycho-emotionele klacht van de cliënt worden samengesteld.

De behandeling met spagyriek kan gericht zijn op het verlichten van symptomen, maar kan tevens doordringen tot in de kern van het probleem zodat inzicht kan ontstaan en heling mogelijk is.

Spagyriek gaat ervan uit dat blokkades (ziekten of psycho-emotionele klachten) een verstoring zijn van de balans van ons wezen en bewustzijn waarbij ons lichaam, geest en ziel betrokken zijn. Door het gebruik van een complex komt in ons wezen op alle niveaus een proces op gang om blokkades te transformeren.

Het doel van de spagerische complexen is een hernieuwd evenwicht te vinden waardoor men weer in zijn levenskracht komt en weer kwaliteit van leven ervaart.

Het unieke van spagyriek is dat er persoonlijke samenstellingen kunnen worden gemaakt, zodat het middel volledig kan worden afgestemd op de individuele cliënt. In zo’n persoonlijke samenstelling kan bijvoorbeeld in een complex afgestemd op de ziekte een belangrijk thema van de cliënt worden opgenomen. Hierdoor worden de blokkades vanuit meerdere kanten getransformeerd. Dit proces kan gepaard gaan met een tijdelijke verergering van de klachten waarvoor de spagyriek gebruikt wordt. Bovendien kunnen onverwerkte herinneringen, emotionele blokkades en beperkende overtuigingen in ons bewustzijn naar boven komen, zodat ze geheeld kunnen worden. Deze gebeurtenissen vormen dus een wezenlijk onderdeel van het effect en dragen bij aan het totale helings- en ontwikkelingsproces. Door de dosering bij te stellen kan het proces afgestemd worden op de persoonlijke situatie en draagkracht van de cliënt.

In de spagyriek zijn de kwaliteiten van homeopathie, fytotherapie, aromatherapie (zoals bloesemremedies) en mineralentherapie (zoals celzouten) in zich verenigen.

Spagyriek is non-toxisch en kan moeiteloos geïntegreerd worden in iedere reguliere of complementaire therapievorm.

Informatie over Spagyriek is ook te vinden op:
http://www.spagyrics.nl en
http://www.spagyrieknederland.nl

Wanneer loslaten pijn doet

De studierichting is gekozen. De kamer ingericht. Mijn jongste dochter is het huis uit. We weten beide dat het tijd is. Het is goed. Ze is er aan toe. Dit wil niet zeggen dat het voor haar en mij makkelijk is om elkaar los te laten. Het moederschap bestaat uit liefdevolle zorg en emotionele pijn wanneer het kind zich losmaakt van de moeder. Dit doet me denken aan de Griekse mythe van Demeter en Persephone.   Jan Peter van Baurscheit de Oudere (1669-1728): De ontvoering van Persephone door Hades (Terracotta, 40,5 x 43,8 cm; Musées Royaux des Beaux-Arts, Brussel)       De Griekse Mythe...