Begeleiding bij het rouwproces

Het niet of moeilijk kunnen functioneren in het dagelijks leven en het moeilijk invulling kunnen geven aan de nieuwe fase in je leven kunnen de aanleiding zijn om je door mij te laten begeleiden in je rouwverlichting. 

In de rouwbegeleiding wordt jouw proces als uitgangspunt genomen.

Rouw is een emotionele periode in je leven waarin je het verdriet om het gemis van je overleden dierbare aangaat en de nieuwe levensfase invulling gaat geven.

De vele facetten die van invloed zijn op het rouwproces:

Naast de mate van intensiteit van de relatie die je had met de overledene heeft de manier waarop diegene is overleden impact op je rouwbeleving. Ook jouw persoonlijke belemmeringen in je leven en hoe je met eerdere verliezen bent omgegaan hebben zijn weerslag in jouw rouwbeleving. Rouw is een persoonlijke beleving en daarom niet met het proces van een ander te vergelijken.

Persoonlijke problemen kunnen je weerhouden om invulling te geven aan de nieuwe fase van je leven. Eerdere problemen die al bestonden voor het overlijden van jouw dierbare komen vaak na een overlijden vergroot aan de oppervlakte. Hierdoor wordt een nieuwe invulling geven aan jouw leven extra bemoeilijkt. Hierbij kun je denken aan o.a. eenzaamheid, onzekerheid, je niet op je plek voelen op je werk of je niet gehoord of gezien voelen, moeilijk keuzes kunnen maken en het jezelf niet waard vinden om een goed leven voor op te bouwen.

In jouw rouwproces kan ik gebruik maken van specifieke methoden om jouw rouw te verlichten en je te begeleiden bij een voor jou betekenisvolle invulling aan de nieuwe levensfase. Welke methode ik inzet is afhankelijk van jouw wensen en mogelijkheden.

De methoden zijn:

Meestal werk ik met een combinatie van methoden, waarbij het uitgangspunt is wat jij op dat moment nodig hebt om verder te komen in jouw persoonlijk rouwproces.