Rouw

In mijn werk als rouwcoach is er naast alle aandacht voor het intense verdriet en gemis door het overlijden van een door jouw geliefd persoon, ook de aandacht om een balans te vinden tussen rouwen en het nieuwe leven aangaan. De begeleiding is gericht op jouw toekomst.

Rouw is heel persoonlijk en heeft zijn weerslag op je hele leven en je lijf. Door ook de aanverwante thema’s te onderzoeken die met jouw unieke rouwproces te maken hebben, ontstaat er inzicht en kan er heling ontstaan. Hierdoor kun jij je plek in het leven weer innemen waarin ook ruimte is voor je rouwproces.

 

Naast gesprekken maak ik bij mijn behandelingen gebruik van:

Energetische therapie: het verdriet en de (on)bewuste blokkades om je leven weer op te pakken gaan weer vrij stromen zodat er ruimte komt voor het aangaan van je nieuwe leven.

Kunstzinnige therapie: waardoor moeilijk bespreekbare thema’s voor de cliënt beter hanteerbaar worden. Hierbij gaat het om de zeggingskracht die het voor jou heeft, de artistieke waarde is bijzaak.

Individuele opstellingen: Hoe jij rouwt heeft zijn basis in je familie van herkomst en je eerdere levenservaringen. Hierdoor kun je belemmerd worden in jouw rouw, maar je kunt er ook kracht uit halen.

Spagyriek: Spagyriek is een plantengeneeskunde gebaseerd op de helende kracht van de natuur. Deze plantcomplexen ondersteunen het rouwproces.

 

Voor meer informatie over de behandelmogelijkheden, kijk onder het item methoden of neem contact met me op.