Kunstzinnige therapie

Kunstzinnige therapie is een methode waarbij er begeleiding plaatsvindt naar aanleiding van een werkstuk. Het kan een schildering, een tekening een boetseerwerk of een collage zijn.
De werkstukken kunnen gemaakt zijn naar aanleiding van een opdracht, een specifiek thema of een vrij werk.

Door te werken met het af- of uitgebeelde kan er een andere zienswijze (oplossingen) naar boven komen, waar je met praten niet zo snel op zult komen. Ook moeilijk bespreekbare gebeurtenissen worden via het beeld mogelijk. Door het onderwerp van het gesprek te beperken tot het af- of het uitgebeelde wordt de situatie begrensd en daardoor vaak beter hanteerbaar.

De waarde van het af- of uitgebeelde zit niet in het artistieke maar in de gevoelswaarde. Niet het eindresultaat, maar wat de tekening je te zeggen heeft is belangrijk!

De thema’s die behandeld worden zijn afhankelijk van de hulpvraag. Enkele voorbeelden zijn: verdriet, gezin, toekomst, rouw, relaties (ik ten opzichte van de ander), financiën, ziekte, pijn.

Het interpreteren van de tekening gebeurt altijd in samenspraak met de cliënt.

Het visualiseren van de ziekte:

Om je te kunnen verbinden met je ziekte, is het belangrijk te weten hoe de ziekte er voor jou uitziet. Het visueel maken van de ziekte maakt zichtbaar wat het immuunsysteem emotioneel nodig heeft om de ziekte te kunnen helen. Dit doe ik door de cliënt een tekening te laten maken waarin dit tot uitdrukking komt. Daarbij is het niet belangrijk dat het anatomisch klopt, maar dat het jouw beleving van de ziekte en het immuunsysteem weergeeft. Door het afgebeelde te bespreken kun je zicht krijgen op wat jou helpt om tot acceptatie en of genezing te komen. Kunstzinnige therapie bij ziekte biedt een andere zienswijze, waar je met praten vaak niet zo snel op zult komen.

Het gaat er bij het werkstuk om het zichtbaar maken wat er emotioneel bij je speelt en dit positief te versterken. Deze aanpak van ziekte gaat over het verwerken van emotionele pijn, stressreductie, je levensinstelling, zingeving en het oppakken van je levenstaak.

Voorbeeld uit de praktijk:

Deze tekening gaat over zelf keuzes durven maken. De cliënte kan zich met de middelste vrouw het meest verbinden. Deze komt onwennig achter de twee andere vrouwen te voorschijn. Deze vrouwen staan voor wat er van haar als moeder en als partner wordt verwacht. Zij zijn afwachtend, maar ook nieuwsgierig wat het gaat brengen. In de begeleiding werd verder gewerkt aan wat nodig is om de keuzes te gaan maken waar zij gelukkig van wordt.

 

Voorbeeld uit de praktijk:

Tekening naar aanleiding van het overlijden van de moeder van een cliënte. De titel van deze tekening is troost. De troost die deze cliënte heeft gehaald uit het kunnen verzorgen van haar moeder. Door de verschillende elementen in de tekening naar aanleiding van haar moeders overlijden te bespreken komt naar voren hoe de cliënte omgaat met moeilijke situaties in haar leven. Wanneer in het leven van de cliënte situaties te groot zijn om te bevatten, schakelt ze haar gevoel uit en gaat zorgen voor anderen. Door te vertrouwen op haar gevoel en eigen-wijze kan ze haar leven vormgeven en daar voldoening uit halen. (Dit is onderaan de tekening weergegeven met de kleuren die uitlopen in de hand).

Gratis

Ben jij benieuwd wat mijn behandelingen voor jou kunnen betekenen?
Neem dan contact met me op voor een gratis en vrijblijvend gesprek van
30 minuten (telefonisch of bij mij in de praktijk).

Wanneer loslaten pijn doet

De studierichting is gekozen. De kamer ingericht. Mijn jongste dochter is het huis uit. We weten beide dat het tijd is. Het is goed. Ze is er aan toe. Dit wil niet zeggen dat het voor haar en mij makkelijk is om elkaar los te laten. Het moederschap bestaat uit liefdevolle zorg en emotionele pijn wanneer het kind zich losmaakt van de moeder. Dit doet me denken aan de Griekse mythe van Demeter en Persephone.   Jan Peter van Baurscheit de Oudere (1669-1728): De ontvoering van Persephone door Hades (Terracotta, 40,5 x 43,8 cm; Musées Royaux des Beaux-Arts, Brussel)       De Griekse Mythe...